Een dag uit het leven van het zorgpersoneel in een verpleeghuis

ochtenddienst zorgpersoneel - routing - 07:00

Ochtendroute

Ochtend
middagdienst zorgpersoneel - routing - 13:00

Middagroute

Middag
avonddienst zorgpersoneel - routing - 18:00

Avondroute

nachtdienst zorgpersoneel - routing - 24:00

Nachtroute

ochtenddienst zorgpersoneel - routing - 07:00

Ochtendroute

Op het moment dat de cliënten wakker worden begint de zorgroute. Tijdens de ochtendroute krijgen zij de zorg die nodig is in de breedste zin van het woord.

Dag en tijd

Maandag
22-11-'21
07:00 -
13:00

De overdracht

Een rapportage is onderdeel van de overdracht. Om de zorgkwaliteit te stimuleren wordt er in de vorm van een rapportage inzichtelijk gemaakt wat er de vorige dag en nacht allemaal is gebeurd. Zo staat het dienst overnemende zorgpersoneel niet voor verrassingen. Bij een overdracht is het zeer belangrijk dat er relevante en foutloze patiënteninformatie wordt overgedragen. Elke professional aan wie de zorg wordt overgedragen, moet geïnformeerd worden over de toestand van de patiënt zodat de juiste zorg kan worden geleverd.


De rapportage kan aangevuld worden met de data van het nachtgedrag van de bewoner, zoals het aantal slaapuren en eventueel valincidenten en zelfstandige toiletbezoeken. Deze data kan opgehaald worden uit de rapportage-tool van New Caresolutions


07:15 - 07:30 

Overdracht van nachtdienst naar dagdienst
Het doornemen van de planning
Wat is er gebeurd in de nacht?
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen - Zorg Inspiratie Centrum

07:00 - 10:00
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen & Medicatie 

Dit zijn de activiteiten die de mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Het is een term die vooral in de zorg gebruikt wordt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Op basis van mobiliteitsklasse wordt er bepaald welke hulpmiddelen er gebruikt worden.

Plafondtillift van Ergocare

Bewoners uit bed halen

De dag begint met het uit bed halen van de bewoners. Er wordt hier rekening gehouden met de mobiliteit van de bewoners. Zo moet er rekening gehouden worden met de mate van zelfredzaamheid. Is de zelfredzaamheid laag dan wordt er gebruik gemaakt van een plafondtillift (passieve of actieve lift).

Bewoner uit bed halen - routing zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum (ZIC Papendrecht)

Het geven van wondzorg

Net voor of nadat de bewoner uit bed wordt gehaald worden de eventuele wonden behandeld. De zorg kan worden verleend als de bewoner op bed ligt of als de bewoner op een een sta-op stoel zit. Bij bewoners met een lage zelfredzaamheid ondersteunt de plafondtillift perfect bij wondverzorging zoals het tillen van een been.
Gebruik maken van toilet en wastafel - Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

Gebruik maken van toilet en wastafel

Nadat het bed door de bewoner verlaten is wordt er gebruik gemaakt van het toilet. Mocht de zelfredzaamheid nog op een niveau zitten dat de bewoner nog zelf naar het toilet kan of met hulp naar het toilet kan dan is een sta-op toilet en een elektrisch in hoogte verstelbare wastafel een enorme pré. Bij zelfstandig gebruik kunnen sensoren bijhouden hoelang iemand in de badkamer verblijft en of er valgevaar dreigt. 

Wassen van de bewoner -  Aangepaste douche - Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

Wassen van de bewoner

In hun eigen badkamer worden bewoners gewassen worden of wassen zichzelf. Een aantal keer per week wordt dit uitgebreid gedaan onder de douche. Een aangepaste douche is hiervoor een vereiste. Deze bestaat uit handige hulpmiddelen als een veilige douchestang, een douchezitje en een ergonomische douchekop en doucheslang. Bij een lage zelfredzaamheid kan er ook gekozen voor verzorgend wassen op bed of gebruik te maken van een hoog-laag douchestoel

Het aankleden van de bewoner - Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

Het aankleden van de bewoner

Na het wassen is de volgende stap het aankleden van de bewoners. Hierbij komen handelingen kijken zoals het aantrekken van steunkousen.

Ontbijt en toedienen medicatie - Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

Ontbijt en toedienen medicatie

Nadat alle handelingen zijn verricht wordt er gezamenlijk in de woonkamer een ontbijt gegeten. Voor- of nadat er gegeten wordt worden de medicijnen toegediend. Om dit in goede banen te leiden wordt er gebruik gemaakt van doordachte medicijnkasten en/of medicijnwagens. Goed zorgmeubilair rekening houdend met de bewoners is hierbij een vereiste.

10:00 – 10:30 pauze

10:30 - 11:30 Begeleiden en/of rapporteren

Tussen ontbijt en lunch zijn er diverse activiteiten zoals ergotherapie, fysiotherapie, activiteiten of het verblijven op hun eigen kamer. Als men verblijft  op hun eigen kamer kan het zorgpersoneel de bewoner in de gaten houden door de toepassing van sensoren

Activiteitenbegeleiding - Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

Begeleiding bewoners

Bewoners naar de activiteitenbegeleiding of eigen kamer brengen.

Rapportage lezen - zorgpersoneel - routing zorgpersoneel

Rapportages uitwerken

Alvast beginnen aan de briefing voor collega's die de volgende dienst gaan draaien.

Fysiotherapie en ergotherapie- Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

Ergotherapie of fysiotherapie

Het stimuleren van zelfredzaamheid door ondersteuning van fysio- en/of ergotherapeut.

Bezoek huisarts/ziekenhuis - Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

Bezoek arts op zorglocatie

Bewoners voorbereiden op komst arts of begeleiden naar huisarts/ziekenhuis.
Ontbijt en toedienen medicatie - Routing Zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum

11:30 - 12:30
Lunch en toedienen medicatie

Er wordt veelal gezamenlijk geluncht in de gezamenlijke huiskamer. Rond de lunchtijd worden de medicijnen toegediend. Om dit in goede banen te leiden wordt er gebruik gemaakt van doordachte medicijnkasten. Goed zorgmeubilair rekening houdend met de bewoners is hierbij een vereiste. 

Bewoner uit bed halen - routing zorgpersoneel - Zorg Inspiratie Centrum (ZIC Papendrecht)

12:30 - 13:00
Cliënten naar bed brengen voor de middagrust

Voor de middagrust gaat de bewoner eerst nog naar het toilet. Het zorgpersoneel begeleid de bewoners richting hun kamer en helpen hen bij het in bed stappen. De mensen die zelfredzaam zijn kunnen uitgekleed worden op het zorgmeubilair van Officious. Minder zelfredzame mensen worden met een plafondlift in bed gelegd. De sensorvloer houdt bij of bewoner uit bed stapt. 

middagdienst zorgpersoneel - routing - 13:00

Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen & Medicatie 

Op basis van mobiliteitsklasse bepalen welke hulpmiddelen er gebruikt moeten worden

Middagroute

Monday
22-11-'21
13:00 - 18:00